ben eagle

2023-08-10T09:02:08.055758+00:00

TIỆM THÚ Y BÁ ĐẠO VÀ BÀI HỌC NHỚ ĐỜI CHO BỌN CẨU TẶC | PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT #BENEAGLE

TIỆM THÚ Y BÁ ĐẠO VÀ BÀI HỌC NHỚ ĐỜI CHO BỌN CẨU TẶC | PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT #BENEAGLE EAGLES ACADEMY - Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy. Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action

2023-08-10T09:02:07.954276+00:00

VÕ ĐƯỜNG BẤT ỔN - Comedy action short film #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc #eaglesacademy

EAGLES ACADEMY - Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy. Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action

2023-08-10T09:02:07.853287+00:00

ĐỘT NHẬP - TÊN TRỘM XUI XẺO GẶP TRÚNG MASTER BEN EAGLE | PHIM NGẮN HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT

ĐỘT NHẬP - TÊN TRỘM XUI XẺO GẶP TRÚNG MASTER BEN EAGLE | PHIM NGẮN HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT EAGLES ACADEMY - Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy. Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action

2023-08-10T09:02:07.751699+00:00

TÂM CHIẾN - PHIM NGẮN ANH HÙNG GIẢI CỨU MỸ NHÂN VÀ CÁI KẾT KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC | BEN EAGLE

TÂM CHIẾN - PHIM NGẮN ANH HÙNG GIẢI CỨU MỸ NHÂN VÀ CÁI KẾT KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC | BEN EAGLE EAGLES ACADEMY - Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy. Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action

2023-08-10T09:02:07.617108+00:00

XẠ THỦ - PHIM NGẮN HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT | BEN EAGLE #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc

XẠ THỦ - PHIM NGẮN HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT | BEN EAGLE #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc EAGLES ACADEMY - Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy. Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action

2023-08-01T13:52:35.261994+00:00

KIẾP NAM NHI #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc #eaglesacademy #masterkungfu #tuve #action

EAGLES ACADEMY Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat

2023-07-30T20:57:50.518133+00:00

Đây là quá trình tôi tạo ra video cho các bạn xem nè | #shorts #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc

EAGLES ACADEMY Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat

2023-07-15T15:31:27.187757+00:00

Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu | #shorts #beneagle #hanhdong #vothuat #haihuoc #eaglesacademy

EAGLES ACADEMY Eagles Cinematic Martial Arts And Action Acting Academy Chuyên môn chính: - Đào tạo Võ thuật điện ảnh, Diễn xuất hành động, Tự vệ thực chiến. - Cung cấp nhân sự thực hiện phim hành động: Đạo diễn, Đạo diễn hành động, Chỉ đạo võ thuật, Diễn viên hành động, Đả nam, Đả nữ, Diễn viên đóng thế, Cascadeur/Stuntman. - Sản xuất phim hành động võ thuật và các sản phẩm điện ảnh. Thiết kế dàn dựng các cảnh quay hành động võ thuật. * Đào tạo TikTok, Youtube, Facebook. Chiến lược Marketing, Social Media, Video Viral. ---------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ công việc: ben.eagle.vietnam@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- ►Địa chỉ: 139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TPHCM. ►SĐT: 0939571959 - Master Ben Eagle ——————————————— Thanks for your follow!!! ——————————————— Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của BEN EAGLE: 📌Youtube: https://popsww.com/BenEagle 📌Facebook: https://www.facebook.com/ben.eagle.official 📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@ben.eagle.vn #beneagle #eaglesacademy #masterbeneagle #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat