2012-05-25T07:45:51+00:00
對面的女孩看過來
 
詞曲 阿牛

對面的女孩看過來 看過來 看過來
這裡的表演很精彩 請不要假裝不理不睬
對面的女孩看過來 看過來 看過來
不要被我的樣子嚇壞 其實我很可愛

寂寞男孩的悲哀 說出來 誰明白
求求你拋個媚眼過來 哄哄我 逗我樂開懷

我左看右看 上看下看 原來每個女孩都不簡單
我想了又想 猜了又猜 女孩們的心事還真奇怪

寂寞男孩的蒼蠅拍 左拍拍 右拍拍
為甚麼還是沒人來愛 無人問津 真無奈
對面的女孩看過來 看過來 看過來
寂寞男孩情竇初開 需要你給我一點愛